• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Perspektywy inwestycyjne Ukrainy: jakie kierunki interesują prywatnych inwestorów
  2024-05-03 11:00:44

  1 maja podczas Kijowskiego Dnia Inwestycji Minister Gospodarki Ukrainy Julia Swyridenko ogłosiła ważne komunikaty na temat możliwości inwestycyjnych kraju. Według niej na Ukrainie istnieją konkretne projekty w każdym z priorytetowych sektorów, które przyciągają uwagę inwestorów zagranicznych.

  Najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że w 2023 roku zagraniczni inwestorzy zainwestowali w gospodarkę Ukrainy rekordową kwotę 4,25 miliarda dolarów. Świadczy to o tym, że nawet w okresie konfliktu zbrojnego Ukraina pozostaje atrakcyjnym miejscem dla biznesu i inwestycji.

  Według ministra rząd wraz z sektorem prywatnym wyróżnił kilka branż, które uważa za najbardziej perspektywiczne dla wzrostu PKB. Należą do nich energetyka, produkcja rolna, przemysł przetwórczy, transport, logistyka, informatyka i materiały krytyczne. Wszystkie te branże mają konkretne projekty, w które mogą inwestować prywatni inwestorzy.

  Swyridenko podkreślił, że ostatnie dwa lata pokazały, że wojna nie jest przeszkodą dla inwestycji, a Ukraina nie znajduje się w ciągłej czerwonej strefie zagrożeń. Zaapelowała do inwestorów, aby wzięli przykład z tych, którzy już zainwestowali w ukraińską gospodarkę.

  Ponadto, zdaniem szefa Ministerstwa Gospodarki, rząd opracował szereg narzędzi wspierających zarówno małych i średnich przedsiębiorców, jak i dużych producentów. Na przykład w ramach polityki gospodarczej „Made in Ukraine” na wsparcie producentów trafia 45 miliardów hrywien.

  Warto zauważyć, że inwestycje międzynarodowe na Ukrainie wzrosły z 0,5 miliarda dolarów w 2022 roku do 1,2 miliarda dolarów w 2023 roku. Podczas inwazji na Ukrainie zainwestowały także 43 światowe firmy.

  Wcześniej szefowa Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu Anna Derewianko wymieniła główne przeszkody dla inwestorów zagranicznych na Ukrainie. W szczególności zwróciła uwagę, że zarządzenie Narodowego Banku Polskiego utrudniające wycofanie kapitału za granicę stwarza problemy dla inwestorów zagranicznych, którzy nie mogą otrzymać dywidendy z kraju.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.