• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Odpływ depozytów: co spowodowało spadek depozytów bankowych w styczniu
  2024-02-14 11:00:35

  W styczniu wolumen depozytów ukraińskich rezydentów w bankach spadł o 2% do 2345,9 mld UAH, według Narodowego Banku Ukrainy. Depozyty korporacyjne zmniejszyły się o 1,6% do 1259,5 mld UAH, podczas gdy depozyty gospodarstw domowych spadły o 2,6% do 1050,9 mld UAH.

  Spadek depozytów dotyczył zarówno walut obcych, jak i hrywien. Depozyty w hrywnach zmniejszyły się o 3,2% do 1 580,8 mld UAH, podczas gdy depozyty w walutach obcych spadły o 0,6% do 765,1 mld UAH.

  Największy spadek depozytów bankowych odnotowano w obwodzie żytomierskim, o 10,8% do 29,5 mld UAH. W obwodach donieckim i czernihowskim liczby te spadły odpowiednio o 14,4% i 12,1%.

  Jednak w regionach frontowych sytuacja z depozytami gospodarstw domowych pozostaje stabilna: w obwodzie ługańskim odnotowano spadek o zaledwie 0,2%, a w obwodach donieckim i czernihowskim - o 0,3%.

  Jeśli chodzi o depozyty przedsiębiorstw, to spadły one najbardziej w obwodach donieckim i czernihowskim, o 14,4% w pierwszym i o 12,1% w drugim.

  Warto zauważyć, że w regionie stołecznym wolumen depozytów pozostał prawie niezmieniony, podczas gdy w niektórych regionach nastąpił wzrost depozytów, w szczególności w obwodach winnickim (o 3,6%) i mikołajowskim (o 4,2%).

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.