• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Rada Najwyższa przyjęła ustawę o samofinansowaniu i likwidacji państwowych przedsiębiorstw generujących środki pieniężne
  2024-05-09 11:00:58

  8 maja Rada Najwyższa Ukrainy pochwaliła projekt ustawy nr 9387, który został zatwierdzony przez Fundusz Suwerenny. Ustawa ta promuje mechanizm samofinansowania likwidacji przedsiębiorstw państwowych, co pozwoli na oczyszczenie gospodarki z nadwyżek i nieefektywnych jednostek samorządu terytorialnego bez wyciągania pieniędzy z budżetu państwa. Opowiadał nam o tym szef FDMU Witalij Kowal.

  Inicjatywa ta ma ogromny potencjał poprawy sytuacji gospodarczej, a także pozwoli na zwiększenie znaczenia gospodarki, zmniejszenie kosztów finansowych dla budżetu państwa i bezpośrednie środki na rozwój perspektywicznych firm.

  Zgodnie z wypowiedzią Kovala do początku 2022 roku Państwowy Fundusz zrzekł się kontroli nad 1200 przedsiębiorstwami państwowymi, zwiększając ich łączną liczbę do 2100. Po analizie okazało się, że 1278 z nich frontalnie wskazało do eliminacji.

  Powiedział też, że pozostałe rozwiązanie zostanie pochwalone przez grupę roboczą specjalizującą się w tej żywności, część działalności przedsiębiorstwa może kwalifikować się do prywatyzacji.

  Według słów szefa FDMU likwidacja nieefektywnych przedsiębiorstw państwowych jest ważnym krokiem dla zreformowanego sektora gospodarki. Uznawszy, że państwo nie może sobie pozwolić na pobicie, inicjatywa ta zmierza we właściwym kierunku.

  „Jestem wdzięczny parlamentarzystom za wsparcie tej ważnej inicjatywy, a także naszym partnerom międzynarodowym – Transparency International, europejskiej inicjatywie „Expertise France” (Projekt Pravo-Justice) i Bankowi Światowemu – za wsparcie we wdrażaniu tej reformy, – dodał Koval.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.