• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Dług państwowy Ukrainy za pierwszy kwartał 2024 roku ponownie znajduje się w centrum uwagi
  2024-05-14 11:00:30

  W centrum uwagi ponownie znalazł się dług państwowy Ukrainy za pierwszy kwartał 2024 roku: w dalszym ciągu zmienia swoje parametry, nawet z pewnymi konsekwencjami ekonomiczno-finansowymi. Średniważony koszt obsługi tego długu w okresie styczeń-marzec spadł o 10,7%, do 5,57%, a średnioważony okres zapadalności spadł o 4,9%, do 10,04 lat. Dane te stały się znane dzięki Ministerstwu Finansów.

  Ogółem od początku 2022 r. do 31 marca 2024 r. średnioważona wartość długu państwowego i gwarantowanego przez państwo spadła o 28,5%, a termin zapadalności wzrósł o 60%. Choć ogólna tendencja wskazuje na spadek cen długów Ukrainy, to stwierdzono, że w I kwartale br. terminy spłaty zadłużenia uległy skróceniu.

  Warto zauważyć, że w pierwszym kwartale 2024 roku dług publiczny wzrósł o 5,7 miliarda dolarów, osiągając 5,924 biliona hrywien (151,1 miliarda dolarów). Wzrost ten wynikał głównie z długoterminowego preferencyjnego finansowania ze strony partnerów międzynarodowych.

  Obecnie dług zewnętrzny wynosi 71,6% całkowitej kwoty, a dług wewnętrzny 28,4%. Ponad połowę państwowego i gwarantowanego długu Ukrainy stanowią pożyczki uprzywilejowane otrzymane od międzynarodowych organizacji finansowych i rządów innych krajów.

  Strukturalnie dług jest zdominowany przez euro, dolara amerykańskiego, hrywny i specjalne prawa pożyczkowe. Należy zauważyć, że w 2023 r. państwowy i gwarantowany przez państwo dług Ukrainy wzrósł o 33,9 miliarda dolarów. Stan ten odzwierciedla złożone procesy finansowe zachodzące w gospodarce kraju.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.