• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Wenezuela zakazuje wydobywania kryptowalut: dlaczego rząd podjął taką decyzję?
  2024-05-21 18:00:20

  Rząd Wenezueli wprowadza całkowity zakaz wydobywania kryptowalut, powołując się na potrzebę "ustabilizowania krajowej sieci energetycznej". Według Ministerstwa Energii Elektrycznej, krok ten jest ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, pomimo rosnącej popularności i rentowności branży wydobywczej walut cyfrowych.

  Problem z dostawami energii stał się szczególnie dotkliwy od 2019 r., kiedy to farmy wydobywcze zaczęły znacząco obciążać sieć energetyczną, prowadząc do wypadków i przerw w dostawach prądu. Sytuacja ta miała poważny wpływ na przedsiębiorstwa przemysłowe w kraju.

  Gubernator Carabobo, Rafael Lacava, wezwał lokalnych mieszkańców do podjęcia aktywnej roli w zapobieganiu takim problemom, w szczególności poprzez zgłaszanie nielegalnych operacji wydobywczych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sieć.

  Wenezuelski rząd podkreśla, że zakaz wydobycia jest częścią strategii antykorupcyjnej kraju. Inicjatywa ta jest następstwem najnowszej fazy kampanii antykorupcyjnej, która rozpoczęła się od aresztowania kilku wysokich rangą urzędników, w tym byłego szefa krajowej agencji zarządzania aktywami kryptograficznymi, Joselita Ramireza.

  Prokurator generalny Wenezueli Tarek William Saab potwierdził, że niektórzy urzędnicy państwowi byli zaangażowani w transakcje naftowe, które omijały obowiązujące przepisy, co przyczyniło się do rozprzestrzeniania się korupcji w kraju.

  Enrique de los Reyes, prezes wenezuelskiego stowarzyszenia biznesu kryptowalutowego Cavemcrip, powiedział w wywiadzie dla Forbes, że kraj rozpoczął przygotowania do zniesienia ograniczeń dotyczących transakcji walutami cyfrowymi w pierwszym kwartale 2024 roku.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.