• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Indie odzyskują złoto: dlaczego ma to znaczenie?
  2024-06-03 17:00:02

  Centralny Bank Indii ostatecznie zakończył proces usuwania 100 ton złota ze skarbców Banku Anglii. Wiadomość ta była poważnym wydarzeniem w świecie finansów i została ogłoszona przez „The Times of India”.

  Bank centralny Indii posiada ponad 822 ton rezerw złota, z czego prawie połowa, czyli 414 ton, była wcześniej utrzymywana za granicą, w tym w Banku Anglii i Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

  Dla wielu światowych banków centralnych Bank Anglii zawsze był uważany za jedno z najbezpieczniejszych miejsc do przechowywania złota, a Indie korzystają z jego usług od czasu uzyskania niepodległości.

  Transport tak dużej ilości złota wymagał skomplikowanych przygotowań. Po pierwsze, rząd Indii zwolnił ten import z ceł, ale nie z podatku importowego, który jest naliczany według polityki poszczególnych stanów. Po drugie, w tym celu zorganizowano specjalny samolot o podwyższonych środkach bezpieczeństwa.

  „The Times of India” zwraca uwagę, że zwrot rezerw złota pozwoli Indiom zaoszczędzić na kosztach związanych z przechowywaniem w Banku Anglii. Te cenne kamienie znajdują się już w specjalnych skarbcach dawnej mennicy w Bombaju i Nagpurze.

  Inicjatywa ta nie tylko wzmacnia niezależność finansową Indii, ale także zapewnia im większą kontrolę nad rezerwami złota, co jest kluczowym atutem ich strategii gospodarczej. Powrót złota jest także potwierdzeniem rzetelności indyjskiej polityki finansowej w oczach społeczności międzynarodowej.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.