• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Polska gwarantuje ubezpieczenie dla własnych i zagranicznych inwestorów na Ukrainie: nowy krok we współpracy
  2023-09-12 11:00:52

  Prezydent RP Andrzej Duda podjął ważny krok, podpisując nowelizację ustawy o ubezpieczeniach eksportowych, która gwarantuje ochronę ubezpieczeniową prywatnym firmom zainteresowanym odbudową na Ukrainie. Inicjatywa ta umożliwia udzielenie pomocy znanemu polskiemu operatorowi ubezpieczeniowemu KUKE w celu wsparcia zagranicznych i polskich inwestorów.

  Służba prasowa Ministerstwa Gospodarki Ukrainy potwierdziła to ważne wydarzenie.

  Należy zauważyć, że nowa ustawa pozwala również na ubezpieczenie polskich oddziałów zagranicznych firm na poziomie lokalnych przedsiębiorstw, tworząc w ten sposób korzystne warunki dla ukraińskich firm planujących rozszerzyć swoją obecność w Polsce.

  Inicjatywa ta będzie stanowić podstawę programu odbudowy Ukrainy z udziałem polskiego biznesu.

  Zgodnie z nową ustawą, zapewniony zostanie szeroki zakres ubezpieczeń, w tym ochrona polskich firm przed ewentualnymi stratami, które mogą powstać w wyniku braku płatności za dostarczone towary lub usługi.

  Przepisy przewidują również reasekurację ubezpieczeń transportowych oraz usługi gwarancyjne chroniące banki wystawiające akredytywy.

  Program ten ma na celu wsparcie rozwoju Ukrainy oraz wsparcie finansowe projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce w celu ich dalszego eksportu na Ukrainę i za granicę. Dotyczy to zarówno istniejących inwestycji, jak i nowych przejęć oraz fuzji i przejęć.

  Program ma również na celu wspieranie rozwoju Ukrainy poprzez zapewnienie finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez polskich i zagranicznych przedsiębiorców na rzecz ukraińskich użytkowników, którymi mogą być zarówno inwestorzy prywatni, jak i publiczni.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.