• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Prognozy dotyczące powierzchni zasiewów i przyszłych zbiorów na Ukrainie
  2024-02-13 17:00:43

  Minister rozwoju rolnictwa Mykola Solskyi ogłosił prognozy dotyczące powierzchni zasiewów i przyszłych zbiorów na Ukrainie. Według niego oczekuje się, że wiosną 2024 r. powierzchnia zasiewów będzie w przybliżeniu taka sama jak w ubiegłym roku, ale w najgorszym przypadku może nieznacznie spaść.

  Minister zauważył, że w 2023 r. Ukraina zasiała 12,75 mln ha zbóż jarych, w tym 5,7 mln ha różnych zbóż. Ponadto powierzchnia upraw kukurydzy wyniosła 4 mln ha, słonecznika - 5,3 mln ha, a soi - 1,78 mln ha.

  Należy zauważyć, że zbiory pszenicy ozimej mogą się zmniejszyć z powodu złej pogody zeszłej jesieni, co zmusi rolników do zwiększenia areału pszenicy jarej. Planuje się jednak, że całkowita powierzchnia zasiewów nie wzrośnie.

  Według Solsky'ego, rolnicy będą starali się zwiększyć zasiewy soi, ale może pojawić się problem z brakiem wysokiej jakości nasion. Zauważył również, że niskie ceny nasion słonecznika i obowiązkowy płodozmian utrudniają zwiększenie areału tych upraw.

  Skutki wojny i trudności z eksportem doprowadziły również do tego, że rolnicy oszczędzają pieniądze i używają nasion pszenicy niższej jakości. Minister podkreślił, że jakość nadchodzących zbiorów pszenicy ozimej jest nieznana ze względu na pogorszenie jakości nasion.

  Zauważono, że pszenica ozima jak dotąd przetrwała zimę bez poważnych uszkodzeń, ale istnieją obawy co do jakości nasion.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.