• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraińscy konsumenci obserwują wzrost cen pomidorów szklarniowych
  2024-02-26 10:00:26

  Ukraińscy konsumenci obserwują wzrost cen pomidorów szklarniowych, który w ciągu ostatniego tygodnia wyniósł średnio 14%. Według analityków projektu EastFruit, firmy hurtowe aktywnie podnoszą ceny sprzedaży importowanych pomidorów, osiągając poziom od 70 do 90 hrywien za kilogram (1,84-2,36 USD/kg).

  Należy zauważyć, że wzrost cen obserwuje się na tle stopniowego spadku popytu na importowane pomidory na Ukrainie, ponieważ ich koszt staje się nieosiągalny dla części ludności. Jednak pomimo tego importerzy nadal podnoszą ceny tego produktu, co z kolei utrzymuje poziom wzrostu cen.

  Sprzedawcy przypisują wzrost cen pomidorów szklarniowych na Ukrainie wysokim taryfom na ten produkt w Turcji, która jest głównym dostawcą pomidorów zimą. Innym powodem wzrostu cen jest ograniczona podaż pomidorów szklarniowych. Wiadomo, że ukraińskie zakłady szklarniowe wchodzą na rynek z nowymi ilościami produktów dopiero w połowie marca.

  Warto również zauważyć, że według projektu EastFruit ceny pomidorów szklarniowych na Ukrainie pozostają najwyższe spośród wszystkich krajów regionu. W porównaniu z poprzednim okresem, kiedy ceny importowanych pomidorów spadły, nastąpiła znacząca zmiana sytuacji rynkowej.

  Ogólnie rzecz biorąc, wzrost cen pomidorów szklarniowych na Ukrainie odzwierciedla globalne trendy cenowe i wymaga uwagi ze strony konsumentów i producentów. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny charakter globalnego rynku, prognozowanie dalszego rozwoju sytuacji pozostaje wyzwaniem dla ekspertów i przedsiębiorstw.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.