• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Nowe gospodarstwo szklarniowe zostało zbudowane w obwodzie wołyńskim w ramach dotacji rządowej
  2024-03-02 15:00:49

  Gospodarstwo Volyn Garden w Horokhivie, należące do Tarasa Shcherblyuka, zbudowało nowe szklarnie dzięki dotacji państwowej w wysokości 3,5 mln UAH. Poinformowała o tym Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa.

  Według Shcherblyuka, jego firma koncentruje się na ogrodnictwie od 2012 roku, w szczególności na uprawie jabłoni i wiśni. Jednak rozwój szklarni stał się nowym obszarem działalności, który postanowił rozwinąć po otrzymaniu informacji o możliwości otrzymania dotacji państwowej.

  Taras Shcherblyuk złożył wniosek o dotację za pośrednictwem portalu Diia w ubiegłym roku i z powodzeniem otrzymał środki na budowę modułowych szklarni. Zgodnie z warunkami programu, 70% kosztów projektu pokryło państwo, a pozostałe 30% dołożył rolnik.

  Dobroczynna inicjatywa pozwoliła na ukończenie 11 szklarni na powierzchni 0,8 hektara. Jedna z nich, pełniąca funkcję szkółki, już działa. Pierwsze sadzonki ogórków zostały już w niej posadzone, a zbiory spodziewane są na początku maja. Obok gospodarstwa zbudowano również 1-megawatowy kocioł na paliwo stałe, aby zapewnić stabilną temperaturę w szklarniach.

  Ołeksandr Trokhanenko, zastępca szefa Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Jurij Jurczenko, dyrektor Departamentu Rozwoju Rolnictwa Obwodowej Administracji Państwowej, odwiedzili gospodarstwo, aby sprawdzić budowę szklarni i posadzić pierwsze sadzonki.

  "Ten projekt ma ważny element społeczny, ponieważ zgodnie z warunkami dotacji tworzy co najmniej 12 dodatkowych miejsc pracy. Szklarnie poprawią również całoroczne dostawy lokalnie uprawianych świeżych warzyw i ziół dla mieszkańców regionu" - powiedział Oleksandr Trokhanenko.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.