• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina otrzymała dodatkowe możliwości eksportu energii elektrycznej: co to oznacza?
  2024-02-28 10:00:28

  Od początku marca operatorzy ENTSO-E zwiększyli maksymalną zdolność Ukrainy do eksportu energii elektrycznej do Unii Europejskiej do 550 MW na godzinę. Informację tę przekazał Volodymyr Kudrytskyi, prezes zarządu Narodowego Przedsiębiorstwa Energetycznego Ukrenergo.

  Według informacji otrzymanych od Volodymyra Kudrytskyi'ego za pośrednictwem jego strony na Facebooku, ENTSO-E, operatorzy systemów elektroenergetycznych Europy kontynentalnej, postanowili zwiększyć moce eksportowe interkonektorów o 150 MW. Wartość ta odpowiada pracy jednego dodatkowego bloku elektrowni cieplnej.

  Volodymyr Kudrytskyi zwrócił również uwagę na popularność ukraińskiej energii elektrycznej na rynku europejskim. Zauważając, że Ukraina eksportuje energię elektryczną do wszystkich krajów sąsiednich, wskazał na wzrost eksportu i spadek importu obserwowany od połowy lutego.

  Według prezesa Ukrenergo, pokazuje to, że pomimo problemów na rynku, ukraiński system energetyczny działa stabilnie i jest częścią europejskiej sieci energetycznej. W szczególności, dostęp do interkonektorów jest przyznawany w drodze aukcji na jednolitych zasadach dla całej Europy.

  Według niego, decyzja ENTSO-E potwierdza, że Ukraina nadal rozwija swoją infrastrukturę energetyczną, spełniając wymagania techniczne swoich europejskich partnerów w celu zapewnienia zwiększonego eksportu energii elektrycznej.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.