• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Znaczący wzrost importu masła na Ukrainę
  2024-03-03 15:00:32

  W pierwszym miesiącu 2024 r. Ukraina znacznie zwiększyła wielkość importu masła w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Według milk.ua, kraj zaimportował 615 ton tego produktu, czyli 13,6 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W ujęciu pieniężnym koszt importu w styczniu 2024 r. wzrósł 10,2 razy w porównaniu do stycznia 2023 r. i wyniósł 3,8 mln USD.

  Holandia (51,1%), Polska (20,2%) i Francja (14,2%) stanowiły największą część masła importowanego na Ukrainę w styczniu tego roku. Wskazuje to na znaczny wolumen handlu zagranicznego tym produktem między Ukrainą a Unią Europejską.

  Odwrotną sytuację obserwuje się w przypadku eksportu masła krajowego. W styczniu 2024 roku Ukraina wyeksportowała tylko 257 ton tego produktu, czyli 3,4 razy mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ujęciu pieniężnym wartość eksportu masła również spadła i wyniosła 1,6 mln USD, czyli trzykrotnie mniej niż w styczniu 2023 roku.

  Głównymi krajami importującymi ukraińskie masło były Mołdawia (63,7%), Izrael (26,3%) i Gruzja (4%). Wskazuje to na utrzymujące się zainteresowanie krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego ukraińskimi produktami rolnymi, pomimo ogólnego spadku wolumenu eksportu.

  Analiza dynamiki importu i eksportu masła na Ukrainie wskazuje na potrzebę wewnętrznej strategii rozwoju sektora tłuszczowego i mleczarskiego, która uwzględniałaby zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na ten rynek.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.