• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina planuje budowę ponad 200 zakładów przetwarzania odpadów o wartości 4 mld euro
  2024-03-01 11:00:56

  Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy ogłosiło zamiar realizacji ponad 200 projektów przetwarzania odpadów wszelkiego rodzaju w całym kraju. Według przybliżonych szacunków, projekty te będą wymagały inwestycji o wartości około 4 mld euro.

  Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Ruslan Strilets ogłosił wybór ponad 200 inicjatyw recyklingu odpadów w całym kraju. Było to możliwe po dokładnej analizie kwestii związanych z gospodarką odpadami w każdym regionie.

  Jednym z przykładów takich projektów jest utworzenie dwóch zakładów w regionie Kijowa, które będą obsługiwać ponad 1,5 miliona osób i przetwarzać 470 000 ton odpadów rocznie. Podobne projekty są planowane w innych regionach, w tym w obwodach iwanofrankowskim i połtawskim.

  Aby wdrożyć te projekty, Ministerstwo Ochrony Środowiska rozpoczęło już negocjacje z potencjalnymi inwestorami, a wyniki mają zostać ogłoszone wkrótce.

  Według ministra Streltsova, wdrożenie kilku projektów pilotażowych może pomóc zwiększyć zainteresowanie inwestorów współpracą z Ukrainą. Podkreślił również, że kraj posiada wszystkie niezbędne do tego warunki prawne.

  Jednocześnie, pomimo intencji rządu, żadna firma zajmująca się przetwarzaniem odpadów nie posiada obecnie licencji na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Stanowi to przeszkodę w rozwiązaniu krajowego problemu gospodarki odpadami.

  Według projektu Arena-2, w 2022 roku Ukraina wygenerowała około 498 000 ton odpadów niebezpiecznych, co stanowi około 12,2 kg na Ukraińca. Społeczność biznesowa już wyraziła zaniepokojenie sytuacją na rynku i wezwała rząd do natychmiastowego działania w celu przywrócenia funkcjonowania branży.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.