• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Gabinet Ministrów zatwierdził nową uchwałę mającą na celu usprawnienie procesu sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
  2024-03-04 11:00:40

  Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził nową uchwałę mającą na celu usprawnienie procesu sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Krok ten przyczynia się do dalszego rozwoju energii odnawialnej w kraju.

  Zostało to zgłoszone przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z nowymi zasadami, zwycięzcy aukcji na kwoty wsparcia energii odnawialnej będą zawierać kontrakty na różnicę zamiast wcześniej ustalonej stałej taryfy, która jest światowym standardem stymulowania rozwoju nowych projektów w tej dziedzinie.

  "Rozwój wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł jest częścią Strategii Energetycznej Ukrainy przyjętej w ubiegłym roku. Pomimo wojny, pewnie zmierzamy w kierunku jej realizacji" - powiedział minister energetyki Ukrainy Herman Galushchenko.

  Zgodnie z raportem, uchwała upraszcza również warunki dla inwestorów chcących wziąć udział w aukcjach, ponieważ teraz dostępność działki i warunki techniczne przyłączenia nie będą warunkiem wstępnym składania wniosków.

  Ponadto uchwała umożliwia przeprowadzanie aukcji z możliwością integracji systemów magazynowania energii, a okres obowiązywania umów został skrócony do 12 lat zamiast dotychczasowych 20.

  Inicjatywa ta ma na celu przejście na konkurencyjny model wsparcia energii odnawialnej, co ułatwi jej dalszy rozwój i obniży koszty "zielonej" energii elektrycznej dla konsumentów.

  W dniu 27 lutego Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził uchwałę "O wprowadzeniu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE)".

  Uchwała przewiduje zatwierdzenie procedury wydawania, obiegu i wykupu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych, a także zatwierdzenie procedury określania wartości ekologicznej tej energii elektrycznej. Zostanie również utworzony rejestr gwarancji pochodzenia, który będzie administrowany przez NEURC. Gwarancje będą generowane elektronicznie w MWh zgodnie z ilością energii elektrycznej dostarczonej z odnawialnych źródeł energii dostarczonej przez administratora pomiarów komercyjnych.

  Ukraina musi przejść zieloną transformację, aby stać się członkiem UE.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.