• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ryzyko główną przeszkodą w biznesie: wyniki badań
  2024-05-17 13:00:39

  W kwietniu 2024 roku Instytut Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych (IED) przeprowadził comiesięczne badanie ukraińskich przedsiębiorstw, z którego wynika, że ​​po raz pierwszy od dwóch lat 55% przedsiębiorstw uważa ryzyko za największą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Badaniem objęto ponad 500 przedsiębiorstw przemysłowych z 21 z 27 obwodów Ukrainy. Odsetek firm uznających bezpieczeństwo za najważniejszą kwestię wzrósł z 46% do 55%. To najwyższy wskaźnik od maja 2022 roku, wskazujący na istotne nasilenie tego problemu.

  Pomimo takich wskaźników badanie wykazało wzrost pozytywnych oczekiwań przedsiębiorstw co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy. Ocena sytuacji według tych dwóch parametrów jest pozytywna drugi miesiąc z rzędu, co świadczy o optymizmie wśród przedsiębiorców.

  Oksana Kuzyakiv, dyrektor wykonawcza PZW zauważyła, że ​​pomimo trudnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa panuje niespotykany dotąd optymizm co do perspektyw sytuacji finansowo-gospodarczej w przedsiębiorstwach i w całym kraju. Podkreśliła, że ​​20% ankietowanych firm w dalszym ciągu odczuwa niepewność co do swoich działań w perspektywie półrocza, którą można uznać za poziom bazowy.

  Zdaniem Kuzyaków utrzymuje się trend wzmacniania zaufania przedsiębiorstw do swojej działalności w perspektywie długoterminowej, obejmującej dwa lata. Jednak sytuacja ze znalezieniem zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych pracowników staje się coraz trudniejsza, co stanowi tendencję obserwowaną od września 2023 r.

  Odsetek przedsiębiorstw mających trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników wzrósł z 38,9% w marcu do 43% w kwietniu. Podobny odsetek niewykwalifikowanej siły roboczej wzrósł z 31,7% w marcu do 36,6% w kwietniu, co podkreśla rosnące problemy kadrowe.

  Wyniki te odzwierciedlają złożoną sytuację w środowisku biznesowym Ukrainy, gdzie brak bezpieczeństwa i problemy kadrowe stają się poważnymi wyzwaniami. Jednocześnie optymistyczne oczekiwania co do przyszłej sytuacji gospodarczej wskazują na wiarę w ożywienie i stabilizację biznesu w dłuższej perspektywie.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.