• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Mołdawia: strategiczny partner w odbudowie Ukrainy z inicjatywy Mai Sandu
  2024-05-20 17:00:56

  Prezydent Mołdawii Maia Sandu ogłosiła gotowość swojego kraju do stania się strategicznym centrum w procesie przyszłej odbudowy Ukrainy. Oświadczyła to podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie, którą cytuje Ukrinform.

  Sandu podkreślił, że Mołdawia aktywnie rozwija swoją infrastrukturę, w tym mosty, drogi i linie kolejowe, aby ułatwić tranzyt ukraińskich towarów przez swoje terytorium i wzmocnić własne więzi z Unią Europejską.

  Ponadto poinformowała o planach Mołdawii podpisania porozumienia z UE w dziedzinie bezpieczeństwa. Prezydent podkreśliła, że ​​jej kraj od dawna współpracuje z UE w kwestiach bezpieczeństwa i obrony.

  Zaznacza się, że od początku konfliktu na wschodniej Ukrainie Mołdawia aktywnie pracuje nad integracją gospodarczą Naddniestrza z rynkiem europejskim. Dziś prawie 80% eksportu z Naddniestrza trafia do UE, co stanowi znaczący krok naprzód w porównaniu z poprzednimi latami.

  Polityczne działania Mołdawii na rzecz wsparcia Ukrainy w ramach jej wysiłków integracyjnych z Europą znajdują odzwierciedlenie w rosnącej współpracy między krajami w zakresie stabilizacji i odbudowy regionu. Inicjatywy Sandu mają na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wspieranie suwerenności Ukrainy.

  Według jej wypowiedzi Mołdawia pozostaje zaangażowana w cele integracji europejskiej i jest gotowa wspierać Ukrainę na drodze do stabilności i dobrobytu.

  Inicjatywa Mai Sandu podkreśla znaczenie współpracy regionalnej w obliczu wyzwań geopolitycznych oraz podkreśla strategiczne partnerstwo Mołdawii i Ukrainy w poszukiwaniu nowych sposobów integracji z Unią Europejską.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.