• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • WHO w obwodzie czernihowskim zainstalowała dla szpitali kotły opalane drewnem
  2024-05-24 17:00:34

  W obwodzie czernihowskim, dzięki inicjatywie Światowej Organizacji Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i wsparciu Rządu Niemiec, w szpitalach zainstalowano dwie modułowe kotłownie. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

  Pierwsza kotłownia zlokalizowana jest w Szpitalu Pomocniczym Bobrowica, gdzie zainstalowane są dwa kotły o mocy 1600 kW. Druga kotłownia modułowa funkcjonuje w Szpitalu Centralnym w Koropsku i jest wyposażona w dwa kotły o mocy 500 kW każdy.

  Ważnym aspektem jest to, że obie kotłownie pracują na drewnie, co pozwala im na całkowicie autonomiczne funkcjonowanie nawet w przypadku całkowitych przerw w dostawie prądu lub sytuacji awaryjnych.

  Kotłownie te pełnią funkcję alternatywnych systemów ogrzewania dla poszczególnych placówek medycznych, które służą ponad 54 tysiącom mieszkańców obwodu czernihowskiego. Zapewniają ciepło niezbędne do utrzymania normalnych warunków panujących w szpitalach niezależnie od warunków zewnętrznych.

  „Warunki ciągłych ataków rakietowych i bombardowań ze strony Rosji zmuszają nas do skupienia się na ochronie naszych placówek medycznych i zapewnieniu ich sprawnego funkcjonowania w każdych warunkach” – podkreślił Minister Zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

  Instalację takich kotłowni określa się jako strategicznie ważną inicjatywę mającą na celu wsparcie szpitali w regionach wymagających szczególnej uwagi i ochrony w warunkach współczesnego konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.