• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Połowa rynku na Ukrainie: Trendy cenowe i prognozy na lato 2024
  2024-05-27 11:00:54

  Rynek ukraiński wystrzega się gwałtownego wzrostu cen jednostkowych, który w porównaniu z dotychczasowymi losami spowodował wzrost cen średnio o 27%. Według analityków projektu EastFruit cena za kilogram orzechów laskowych waha się od 65 do 100 hrywien.

  Niekorzystna pogoda w głównych regionach uprawy jagód przyspieszyła proces ich dojrzewania, co doprowadziło do zmniejszenia podaży na rynek. Ogrodnicy wykorzystują tę okazję do podwyższania cen swoich produktów.

  Ze względu na ograniczoną liczbę samorządów gotowych do sprzedaży, plantatorzy mogą pobierać wysokie ceny za jagody, w zależności od operatorów rynku.

  Zatem dziś ukraińskie gospodarstwa domowe płacą średnio o 27% więcej miesięcznie, tyle samo co rok wcześniej. Należy również zauważyć, że cena pół niklu na Ukrainie jest o 23% niższa niż w ostatnich latach.

  Jednakże, ze względu na zwiększony wolumen kapitału, lokalni klienci odczują zmniejszenie ekspozycji rynkowej. Jednak na dynamikę cen wpływa także konkurencja ze strony importowanych jagód, które wprowadzane są na rynek ukraiński po bardziej przystępnych cenach.

  W zeszłym roku ogrodnicy sprzedali pół jagody po cenie od 50 do 80 hrywien za kilogram, co wskazuje na dynamikę procesów cenowych na rynku jagód na Ukrainie.

  Tak więc lokalny rynek południowy na Ukrainie charakteryzuje się dużą różnorodnością jagód przy ograniczonej podaży i napływie dostaw zewnętrznych. Przewiduje się, że przy wyższych zbiorach plony mogą spaść, jednak stabilność wskaźników cen będzie uzależniona od warunków pogodowych i rynkowych.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.