• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina przedłuży termin rejestracji nieodebranych akcji do 2028 roku
  2024-05-27 17:00:45

  Rada Najwyższa Ukrainy pochwaliła projekt ustawy nr 11150 chroniący interesy właścicieli udziałów w gruntach, przedłużający termin rejestracji nieodebranych działek do 1 czerwca 2028 roku. Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy.

  Zdaniem ministerstwa znaczna część właścicieli działek nie mogła dochodzić przysługującego im prawa do rejestracji udziałów w drodze różnych przeniesień. W związku z tym podjęto decyzję o przedłużeniu terminu w celu zapewnienia przywrócenia konstytucyjnych praw akcjonariuszy.

  Głównym celem projektu ustawy jest wyeliminowanie niedogodności i uproszczenie procedur przekazywania dokumentacji do Państwowego Katastru Gruntów. Zgodnie z nowymi przepisami certyfikowani uziemiacze będą kontynuować prace od wprowadzenia danych do katastru aż do 2026 roku.

  Przedstawiciele Ministerstwa Polityki Agrarnej zwrócili także uwagę na potrzebę większego dożywienia podmiotów posiadających uprawnienia do prowadzenia gospodarki gruntami i wyceny gruntów. Oznacza to doprecyzowanie norm prawnych i wyeliminowanie wszelkich niedogodności prawnych, które mogą wyniknąć w procesie stanowienia nowego prawodawstwa.

  Wydłużenie terminu rejestracji nieodebranych akcji do 2028 roku jest ważnym terminem dla zapewnienia stabilności prawnej w sektorze rolnym Ukrainy. Akceptujemy także redukcję poglądów na temat władzy udziałów w ziemi i pomoc w zmianie ram prawnych dla ich władców.

  Wdrażanie nowych inicjatyw legislacyjnych ma na celu kształtowanie umysłów przyjaznych rozwojowi rolnictwa wiejskiego i wspieranie dominacji wiejskich na Ukrainie. Ustawa wprowadza także integrację z europejskimi standardami gospodarowania gruntami, co jest ważnym aspektem dla dalszej integracji regionu z europejskim rynkiem rolnym.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.