• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Deregulacja na Ukrainie: zmiany w melioracjach i rybołówstwie
  2024-05-28 17:00:38

  Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził projekt zmian w przepisach, które przewidują unieważnienie zezwoleń samorządów lokalnych na budowę systemów melioracyjnych oraz zezwolenie Państwowej Agencji Rybołówstwa na prace na obszarze wodnym morskie porty rybackie. Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki Ukrainy.

  Zdaniem Ministerstwa Gospodarki proponowane zmiany mają na celu zniesienie przestarzałych i nieistotnych ograniczeń regulacyjnych związanych z budową systemów rekultywacji. Zamiast indywidualnych zezwoleń władz lokalnych, projekty tego typu będą realizowane według ogólnych norm, które przewidują uzyskanie ogólnego pozwolenia od państwowej kontroli architektoniczno-budowlanej.

  „Uprości to procedury dla przedsiębiorców i zmniejszy ryzyko korupcji związane z uzyskiwaniem dodatkowych lokalnych zezwoleń” – wyjaśnił wiceminister gospodarki Oleksij Sobolew.

  Udoskonalanie prawodawstwa obejmuje także hodowlę ryb, rybołówstwo przemysłowe oraz ochronę wodnych zasobów biologicznych. W szczególności proponuje się zniesienie obowiązkowego zatwierdzania przez Państwową Agencję Rybołówstwa budowy i innych robót na terenie i obszarze wodnym morskiego portu rybackiego.

  „Norma ta jest przestarzała i nie odpowiada współczesnym wymaganiom obszaru legislacyjnego. Jej usunięcie ułatwi warunki dla rozwoju przemysłu rybnego i zapewni bardziej efektywne wykorzystanie zasobów portów morskich” – podkreślił Oleksij Sobolew.

  Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym melioracji i rybołówstwa wpisują się w szeroki program deregulacyjny na Ukrainie, którego celem jest zmniejszenie barier administracyjnych dla przedsiębiorców i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

  Oczekuje się, że projekt ustawy zostanie rozpatrzony w Radzie Najwyższej Ukrainy i przyjęty w celu poprawy otoczenia regulacyjnego i pobudzenia wzrostu gospodarczego na Ukrainie.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.