• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Wolumen eksportu towarów z Ukrainy w maju 2024 r. wyniósł 12,2 mln ton
  2024-06-10 11:00:38

  Wolumen eksportu towarów z Ukrainy w maju 2024 r. wyniósł 12,2 mln ton za łączną kwotę 3,34 mld dolarów. Choć fizyczny wolumen eksportu spadł w porównaniu z kwietniem o 6,9%, to wartość eksportu spadła jedynie o 0,5%. Poinformowało o tym Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

  Fizyczne wskaźniki eksportu towarów w lutym 2022 r. pozostają zbliżone do przedwojennych poziomów. Pod względem wolumenu eksportu maj 2024 r. zajmował drugie miejsce w całym okresie wielkiej inwazji, ustępując jedynie kwietniu br.

  Wiceminister Gospodarki i Handlu Przedstawiciel Ukrainy Taras Kachka wyjaśnił, że w maju tradycyjnie maleje eksport produktów zbożowych z ubiegłorocznych zbiorów. Tym samym eksport kukurydzy w maju wyniósł 3,6 mln ton, czyli o 452 tys. ton mniej niż w kwietniu. Eksport pszenicy zmniejszył się o 285 tys. ton i wyniósł 1,6 mln ton.

  Z kolei w maju zanotowano znaczny wzrost wolumenu fizycznego eksportu wyrobów hutniczych. W szczególności eksport rur bez szwu wzrósł o 50,2%, półproduktów o 40%, a wyrobów walcowanych płaskich o 17% w porównaniu do kwietnia 2024 roku.

  „Szczególnie ważne jest, że 31 maja prezydent USA Joe Biden podpisał proklamację przedłużającą zwolnienie ukraińskiej stali z ceł. Zwolnienie to dotyczy także stali produkowanej w UE z ukraińskich surowców. Notabene autonomiczne środki UE przewidują zwolnienie ukraińskiej stali z ceł ochronnych w UE Otwiera to ogromne możliwości integracji ukraińskiej hutnictwa z przemysłem UE i USA. Ten element naszej polityki handlowej jest niezwykle ważny” – podkreślił Kaczka.

  Dodał, że pomimo spadku fizycznego eksportu towarów o 6,9% w porównaniu z kwietniem, maj był drugim co do wielkości miesiącem eksportu w całym okresie inwazji na pełną skalę. Świadczy to o stabilności ukraińskiego eksportu nawet w trudnych warunkach.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.