• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ceny oleju słonecznikowego na Ukrainie osiągnęły rekordowy poziom
  2024-06-13 11:00:58

  W maju Ukraina ustanowiła nowy rekord eksportu oleju słonecznikowego, wysyłając 714 000 ton produktów. Był to najwyższy miesięczny wynik od stycznia 2021 roku i trzeci co do wielkości w całej historii eksportu tego produktu. Ceny popytu na olej słonecznikowy na Ukrainie również osiągnęły nowe maksima, osiągając 900 dolarów za tonę na warunkach portu SRT, co jest najwyższym wynikiem w sezonie 2023/24.

  Jak podaje IA „APK-Inform”, ukraiński rynek eksportu oleju słonecznikowego od początku marca br. wykazuje stałą tendencję wzrostową cen. Przyczyniło się to do tego, że na początku dnia 12 czerwca ceny popytowe na olej słonecznikowy na Ukrainie osiągnęły poziom 900 dolarów za tonę na warunkach SRT-port, co przekracza poziom z poprzedniego tygodnia o 5-15 dolarów za tonę tona.

  Eksperci zauważają, że jest to rekordowy wynik w sezonie 2023/24, a ostatni raz ceny były na tym poziomie w marcu 2023 roku. Wzrost cen wynika z kilku czynników, m.in. zwiększonego popytu na rynku międzynarodowym oraz zmniejszonych zapasów ropy w związku z wysokim eksportem.

  Rekordowy wolumen eksportu oraz rosnące ceny oleju słonecznikowego wskazują na wysoki popyt na ukraińskie produkty na rynku międzynarodowym. Wysokie ceny produktów są ważnym czynnikiem dla producentów, ponieważ pomagają zwiększyć dochody i stymulują dalszy rozwój branży.

  Eksport oleju słonecznikowego jest ważnym elementem gospodarki Ukrainy, ponieważ produkt ten zajmuje znaczący udział w całkowitym wolumenie eksportu produktów rolnych. Wysokie ceny oleju słonecznikowego przyczyniają się do wzrostu napływu walut obcych do kraju, co jest ważnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę w warunkach globalnej niepewności.

  Tym samym rekordowe wolumeny eksportu i rosnące ceny oleju słonecznikowego na Ukrainie podkreślają znaczenie tego sektora dla gospodarki narodowej i pokazują potencjał dalszego wzrostu i rozwoju.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.