• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina planuje wydać setki milionów dolarów na import energii elektrycznej
  2024-06-14 17:00:35

  Na początku tego roku na Ukrainie pojawił się temat importu energii elektrycznej, której koszty szacuje się w tym roku na 800 mln dolarów. Informację tę potwierdził wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy Serhij Nikołajczuk podczas swojej ostatniej odprawy.

  Zauważył, że w kwietniu Ukraina importowała 0,3 GW energii elektrycznej, a w maju liczba ta wzrosła do 0,6 GW. Choć wolumeny są niewielkie, nie mają one znaczącego wpływu na rynek walutowy kraju. Według Nikołajczuka przewiduje się, że do końca roku łączne koszty importu energii elektrycznej sięgną około 800 mln dolarów.

  Analizując sytuację, wyraził pewne oburzenie w związku z nadchodzącym miesiącem czerwcem ze względu na spodziewane ciepłe dni i planowane remonty w elektrowniach jądrowych, które mogą skomplikować sytuację w imporcie.

  „Aby częściowo zrekompensować te trudności, europejscy operatorzy systemów sieciowych będą w nadchodzących miesiącach rozwijać komercyjny przesył energii elektrycznej” – dodał Nikołajczuk.

  Import energii elektrycznej stał się jednym z aktualnych tematów w sektorze energetycznym Ukrainy ze względu na wzrost zużycia i potrzebę zapewnienia stabilności systemu energetycznego kraju. Według prognoz sytuacja z importem energii elektrycznej będzie w dalszym ciągu w centrum uwagi ekspertów i władz Ukrainy w nadchodzących miesiącach.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.