• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Eksperci ds. energetyki ostrzegają przed możliwością znacznych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej w okresie zimowym
  2024-06-17 11:00:38

  Ukraińscy eksperci ds. energetyki ostrzegają o możliwości znacznych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej w okresie zimowym, kiedy światło w domach Ukraińców może świecić tylko 5-6 godzin dziennie. Prezes Yasno Serhii Kovalenko stwierdził to w wywiadzie dla Economic Truth.

  Kovalenko zauważył, że takie ograniczenia są możliwe, ale sytuacja może się zmienić w zależności od wielu czynników. „Odpowiadając na pytanie, sześć do pięciu godzin światła dziennie dla konsumentów jest całkiem realistyczne, ale myślę, że mogłoby być lepsze. To zależy od tego, ile odzyskamy. Zatem prognoza na zimę: myślę, że trzeba się przygotować w oparciu o to, że dziennie będzie to 5-6 godzin” – powiedział.

  Prezes Yasno podkreślił, że sytuacja w produkcji energii elektrycznej może zmienić się do końca sierpnia, dlatego nie jest jeszcze znana ostateczna prognoza na zimę. „Zimą szczyt zużycia energii elektrycznej jest jeszcze większy niż latem. Według jego prognoz deficyt mocy może wynieść 30-35%” – dodał.

  Kovalenko przedstawił trzy kluczowe czynniki, od których zależy stabilność energetyczna w zimie. Pierwszym jest zwiększenie możliwości importu energii elektrycznej. Ma nadzieję, że do końca lata lub na początku sezonu grzewczego możliwości te się powiększą. Drugi to prowadzony obecnie remont bloków jądrowych, zapewniający ich pracę w zimie. Trzeci to częściowa naprawa istniejącej generacji.

  Warunki temperaturowe będą również miały wpływ na poziom przestojów. „Jeśli zimą będzie średnio +10 stopni, będzie to dla nas pozytywne. Jeśli będzie -15 i więcej, będzie ujemne, ponieważ im niższa temperatura, tym większe zużycie na ogrzewanie” – powiedział Kovalenko .

  Przypomniał także, że letni szczyt zużycia energii elektrycznej jest o 30% wyższy niż poziom marzec-kwiecień ze względu na zastosowanie klimatyzatorów i naprawę elektrowni jądrowych. Obecnie deficyt energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 15–25%.

  Aby poprawić sytuację w dostawach energii elektrycznej, 8 czerwca wprowadzono w trybie testowym nową procedurę stosowania godzinowych harmonogramów wyłączeń. Inicjatywa ta powinna zapewnić krótszy okres obowiązywania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej. Pierwszy wiceminister energetyki Ukrainy Jurij Własenko zauważył, że Gabinet Ministrów, Ministerstwo Energii i Biuro Prezydenta sprawują stałą kontrolę nad stosowaniem godzinowych harmonogramów wyłączeń i ograniczeń mocy.

  Ukraińcy powinni przygotować się na ewentualne ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w okresie zimowym i dostosować swoje nawyki konsumpcyjne do nowych warunków.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.