• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina wzmacnia kontrolę nad eksportem produktów rolnych
  2024-06-20 18:00:32

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dwie ustawy, których celem jest wzmocnienie kontroli nad eksportem „czarnego zboża” i zapewnienie zwrotu do kraju dochodów dewizowych. Ustawy te zostały przyjęte przez parlament w drugim czytaniu 9 maja i stały się ważnym krokiem we wzmacnianiu bezpieczeństwa gospodarczego Ukrainy, podaje ProAgro Group.

  Zgodnie z projektem ustawy nr 10168-2 proponuje się zniesienie systemu wsparcia eksportu szeregu produktów rolnych. Zamiast tego wprowadza się zakaz transakcji polegających na „kredytowaniu roszczeń wzajemnych”, wykorzystywaniu rachunków rezydentów za granicą do przyjmowania środków od nierezydentów, a także innych form rozliczeń pieniężnych z nierezydentami, które nie obejmują przepływu środków pieniężnych środki z zagranicy na konta na Ukrainie.

  Ustawa przewiduje także doprecyzowanie wymogów dotyczących szczegółów faktur podatkowych oraz procedur rejestracji faktur podatkowych/kalkulacji korygujących w Jednolitym Rejestrze Faktur Podatkowych. Oczekuje się, że pomoże to zminimalizować ryzyko podatkowe i zapobiec uchylaniu się od płacenia podatków w sektorze eksportu produktów rolnych.

  Celem projektu ustawy, jak wskazano w nocie wyjaśniającej, jest ograniczenie stosowania powszechnych schematów uchylania się od płacenia podatków podczas operacji eksportu zbóż i roślin oleistych poza obszar celny Ukrainy.

  Jeśli chodzi o projekt ustawy nr 10169, nakłada on na eksporterów obowiązek dołączenia do zgłoszenia celnego informacji o szczegółach odpowiedniej faktury podatkowej. Ponadto nadaje Ministrowi Polityki Rolnej uprawnienia do ustalania minimalnych cen eksportu zbóż i oleju, co przyczyni się do stabilności polityki cenowej na rynku krajowym.

  Te nowe inicjatywy wpisują się w strategię Ukrainy mającą na celu zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania operacjami eksportowymi, przyczyniając się do stabilności klimatu inwestycyjnego i rozwoju sektora rolnego.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.