• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • W czasie kryzysu energetycznego Ukraińcy będą musieli przygotować się na wyższe ceny produktów
  2024-06-21 16:00:51

  Według środków masowego przekazu nadszedł czas, aby Ukraińcy przygotowali się na wzrost cen żywności w związku z kryzysem energetycznym, który dotyka wiele sektorów gospodarki.

  Według „Forbesa Ukraina” w okresie od czerwca do lipca ceny konserw rybnych, oleju słonecznikowego i majonezu w sieci ATB wzrosną o 5-15%. Wynika to z problemów z dostawami prądu, dewaluacją waluty i rosnącymi kosztami logistyki. Jednocześnie w sieci Auchan wzrosły ceny chleba i cukru w ​​związku z zamknięciem części fabryk w oczekiwaniu na stabilizację sytuacji energetycznej.

  Sieci Grupy Varus i Fozzy (Silpo, Fora) nie realizują obecnie zmian cen, ale ograniczają asortyment towarów łatwo psujących się i mają problemy z zaopatrzeniem ze strony małych lokalnych przedsiębiorstw, które nie posiadają własnych generatorów.

  Sytuacja najbardziej dotknęła branżę mleczarską, która ponosi znaczne straty z powodu przerw w dostawie prądu. Wadym Czagarowski, przewodniczący zarządu „Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy”, ostrzega, że ​​korzystanie z generatorów może doprowadzić do wzrostu cen produktów mlecznych o 10% w początkowej fazie i o 25-30 % do jesieni.

  Prawdopodobny jest także wzrost cen pieczywa, bo problemy z dostawą prądu to nie jedyny powód. Niedobór kluczowych zasobów i rosnące koszty zboża przyczyniają się do ogólnego wzrostu kosztów.

  Według Forbesa przerwy w dostawie prądu mogą zwiększyć koszty produktów piekarniczych o 5-15%, a produktów mlecznych o 30%. Ukraińcy powinni być przygotowani na zmiany cen podstawowych towarów i planować swoje wydatki z wyprzedzeniem.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.