• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach: Od roku utrzymuje się tendencja spadkowa
  2024-06-24 16:00:20

  W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Chiny odnotowały ciągły spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych, największy w historii od czerwca 2023 r. W maju br. nastąpił kolejny spadek tego wskaźnika do poziomu 56,8 mld dolarów, co wskazuje na utrzymującą się negatywną tendencję w stosunkach gospodarczych kraju. O tym informuje agencja Bloomberg.

  Spadek inwestycji zagranicznych w Chinach w maju był bardziej znaczący niż spadek o 27,9% w kwietniu, co stanowiło kontynuację serii miesięcy pogorszenia wyników gospodarczych. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2024 r. bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do Chin spadły o 28,2% rok do roku, do 56,8 mld dolarów.

  Ministerstwo Handlu Chin przypisuje ten spadek głównie wysokiej bazie w porównaniu z poprzednimi okresami. Władze zintensyfikowały także wysiłki na rzecz przyciągnięcia inwestycji zagranicznych od początku 2024 r., uznając ten proces za strategiczny priorytet stabilizacji sytuacji gospodarczej w kraju.

  Przywódcy Chin są nadal zdeterminowani, aby zwiększyć zaufanie inwestorów zagranicznych do chińskiej gospodarki, zwłaszcza po historycznym pogorszeniu przepływów inwestycji zagranicznych spowodowanym zagrożeniami dla perspektyw dalszego wzrostu gospodarczego.

  W kontekście napięć geopolitycznych i wyzwań gospodarczych Chiny w dalszym ciągu poszukują skutecznych strategii przyciągania międzynarodowego kapitału i utrzymania pozycji głównego partnera inwestycyjnego na rynku globalnym.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.