• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Czynsze w kijowskich centrach biznesowych osiągnęły rekordowo niski poziom
  2024-02-26 14:00:33

  Odnotowano znaczny spadek pustostanów w centrach biznesowych w Kijowie, w wyniku czego wskaźnik pustostanów osiągnął rekordowo wysoki poziom ponad 20%. Stawki czynszu w tych nieruchomościach spadły o 30% rok do roku i trend ten utrzymuje się.

  Według UTG spadek cen spowodował odpływ najemców. W styczniu 2022 r. czynsz za 1 metr kwadratowy w klasie A wynosił 28,1 USD, w klasie B - 17,9 USD, w klasie C - 11,9 USD. Jednak w czwartym kwartale 2023 r. stawki spadły o co najmniej 30%: w klasie A - 19,9 USD, w klasie B - 11,8 USD, w klasie C - 9,7 USD.

  Konstantin Oliynyk, dyrektor działu doradztwa prawnego w UTG, wyjaśnił, że spadek ten był spowodowany wzrostem kosztów energii, rachunków za media, a w rezultacie wzrostem kosztów operacyjnych. Dodał, że wskaźniki pustostanów będą nadal rosły, podczas gdy stawki czynszu będą spadać.

  Wskaźnik pustostanów w centrach biznesowych Kijowa osiągnął nowy rekordowy poziom w 2023 r. i wyniósł 22-23%. Jest to najwyższy wynik w porównaniu z poprzednimi latami. Niemniej jednak popyt ze strony najemców pozostaje niski, głównie w przypadku powierzchni wymagających podstawowych napraw.

  Najemcy i wynajmujący aktywnie negocjują obecnie restrukturyzację umów najmu. Jednocześnie zarządzanie zajętymi budynkami nadal zapewnia stabilne przepływy pieniężne.

  Pomimo tych trudności nadal panuje pewien optymizm. Według analityków CBRE czynsze pozostaną stabilne w stabilnym otoczeniu gospodarczym, ale ceny mogą dalej spadać w przypadku nieruchomości o niższej jakości.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.