• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraińskie depozyty rosną: nowe dane za luty
  2024-03-30 18:00:43

  W lutym tego roku Ukraińcy nadal aktywnie lokowali środki w bankach. Według Funduszu Gwarantowania Depozytów na dzień 1 marca 2024 r. łączna kwota depozytów osób fizycznych w ukraińskich bankach wyniosła 1 208,1 mld UAH. To o 13,1 mld UAH więcej niż w poprzednim miesiącu.

  Należy zauważyć, że z całkowitej kwoty depozytów osób fizycznych na początku marca 780,8 mld UAH stanowiły depozyty w walucie krajowej, a 427,3 mld UAH - depozyty w walucie obcej.

  Równie interesujący jest odsetek depozytów indywidualnych przedsiębiorców. Według danych udział indywidualnych przedsiębiorców w strukturze deponentów na dzień 1 marca 2024 r. wynosił 3,3%, a kwota ich depozytów wynosiła 133,9 mld UAH, co stanowi 11,1% wszystkich depozytów.

  Należy zauważyć, że depozyty indywidualnych przedsiębiorców są objęte gwarancjami DGF od 1 stycznia 2017 r., co zapewnia dodatkowy poziom ochrony tej kategorii deponentów.

  Dane te świadczą o zaufaniu społeczeństwa do systemu bankowego i stabilności krajowego sektora finansowego, co jest ważne w kontekście zawirowań gospodarczych i niestabilności na międzynarodowych rynkach finansowych.

  Pomimo różnych wyzwań gospodarczych, obywatele Ukrainy wykazują wysoki poziom dyscypliny finansowej i zainteresowania zachowaniem i powiększaniem swoich aktywów finansowych.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.