• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina przygotowuje się do kolejnego sezonu grzewczego
  2024-04-03 18:00:07

  Ukraina przygotowuje się do kolejnego sezonu grzewczego, rozpoczynając pompowanie gazu do podziemnych magazynów. Według Ukrtransgazu, w ostatnim sezonie grzewczym, który trwał od 2023 do 2024 roku, z PMG pobrano 8,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, z czego Ukraina wykorzystała 6,7 mld metrów sześciennych.

  Zostało to zgłoszone przez Grupę Naftogaz w oświadczeniu. Koniec sezonu wydobycia i rozpoczęcie wtłaczania gazu do ukraińskich podziemnych magazynów oznacza koniec sezonu grzewczego, powiedział Ołeksij Czernyszow, prezes Grupy Naftogaz.

  Całkowity czas trwania sezonu wydobycia gazu wyniósł 145 dni, zauważył Naftogaz. Okres ten został wykorzystany do zapewnienia krajowi wystarczającej ilości gazu ziemnego do ogrzewania i potrzeb gospodarstw domowych w zimnych porach roku.

  Zatłaczanie gazu do podziemnych magazynów jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilności systemu energetycznego. Umożliwia to posiadanie wystarczających rezerw gazu, aby utrzymać ciepło w domach i zakładach przemysłowych w okresach zwiększonej aktywności konsumentów.

  Naftogaz Ukrainy nadal uważnie monitoruje stan podziemnych magazynów i efektywnie zarządza zatłaczaniem gazu, aby zapewnić niezawodne działanie krajowej infrastruktury energetycznej.

  Zatłaczanie gazu jest jednym z kluczowych etapów przygotowań do kolejnego sezonu grzewczego, który pozwoli ukraińskim gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom mieć pewność niezawodnych i nieprzerwanych dostaw energii w zimnych porach roku.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.