• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Rosnące ceny benzyny: Ukraina zbliża się do rekordowych poziomów
  2024-04-15 11:00:00

  Hurtowe ceny benzyny na Ukrainie zbliżają się do poziomu 50 UAH za litr. Wzrost kosztów paliwa jest spowodowany czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sytuacja na rynku zagranicznym i zmiany kursu hrywny do dolara. Zostało to zgłoszone przez Enkorr.

  Według A-95 Consulting Group, w marcu średnia cena hurtowych partii benzyny A-95 wzrosła o 2,49 UAH za litr, osiągając 49,27 UAH za litr w ciągu pierwszych 10 dni kwietnia.

  Europejskie notowania wzrosły w tym okresie o 36 USD za tonę, co odpowiada wzrostowi o 1,27 UAH za litr, podczas gdy kurs wymiany zmienił się o 0,85 UAH za dolara.

  Choć w marcu ceny benzyny na Ukrainie rosły szybciej niż w Europie, to od początku roku europejskie ceny wzrosły o 177 USD za tonę (6,23 UAH/l), w porównaniu do ukraińskich cen na poziomie 4,87 UAH/l, pozostawiając miejsce na dalszy wzrost cen.

  Na zachodzie kraju ceny A-95 wahają się od 48,55 do 50,45 UAH/l, z najniższą ceną w OKKO (48,55 UAH/l, Lwów). Na południu ceny wahają się od 47,25 do 47,5 UAH/l, z najniższą ceną w Energia Trade (47,25 UAH/l).

  Według importerów, podaż benzyny na południu spada z powodu opóźnień w dostawach z Mołdawii, chociaż import benzyny z Rumunii i Mołdawii znacznie wzrósł w kwietniu, odpowiednio o 54% i 45%.

  "Wielkość nowych dostaw będzie ograniczona, a ceny prawdopodobnie będą wyższe. Wszystko zależy od podaży i popytu na rynku z innych kierunków" - komentuje Oleksiy Dronnikov, dyrektor generalny UNTK.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.