• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraińscy rolnicy powinni rozważyć alternatywne rynki ze względu na ograniczenia UE
  2024-04-15 17:00:47

  Ukraińscy rolnicy powinni rozważyć alternatywne rynki ze względu na ograniczenia UE

  Od czerwca Unia Europejska będzie mogła nakładać ograniczenia na import niektórych rodzajów ukraińskich produktów rolnych, jeśli ich podaż przekroczy ustalony kontyngent. Takie ostrzeżenia mają pojawić się 5 czerwca tego roku. Oświadczył o tym Taras Vysotskyi, pierwszy wiceminister polityki rolnej i żywności, podczas ogólnokrajowego teleturnieju.

  "Jeśli w pewnym momencie, na przykład 1 lipca lub 20 sierpnia, wielkość kontyngentu, dla którego zaproponowano ograniczenia, zostanie osiągnięta, UE będzie miała prawo w ciągu 14 dni podjąć decyzję o ograniczeniu importu tych produktów do końca roku" - wyjaśnił Vysotskyi.

  Decyduje o tym nowy mechanizm, który według niego jest unikalny w swoim rodzaju. Czas pokaże, czy będzie on stosowany w praktyce. Ale jego istnienie pokazuje, że UE jest gotowa do podjęcia takich kroków.

  Odpowiadając na pytanie o konsekwencje dla ukraińskich eksporterów, Wysocki zauważył, że powinni oni aktywnie szukać alternatywnych rynków zbytu, ponieważ kwoty ustalone przez UE są znacznie niższe niż potencjalna wielkość upraw na Ukrainie.

  Podkreślił, że do lata jest wystarczająco dużo czasu, aby rolnicy mogli zdywersyfikować swoje rynki i znaleźć nowe kierunki eksportu.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.