• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Holandia zatwierdza zamknięcie jednego z największych pól gazowych w Europie
  2024-04-18 17:00:07

  Holenderski Senat podjął decyzję o trwałym zamknięciu pola gazowego Groningen.

  Informacja ta została podana przez DW.

  Odpowiednia ustawa została przyjęta przez wyższą izbę holenderskiego parlamentu we wtorek, 16 kwietnia. Wcześniej rząd obiecał wstrzymać wydobycie gazu ze względu na ryzyko trzęsień ziemi w prowincji Groningen.

  Shell i ExxonMobil, które kontrolują operatora złoża Groningen, odwołały się do sądu arbitrażowego, który ma zdecydować, czy holenderski rząd powinien wypłacić firmom odszkodowanie za zasoby gazu pozostałe po zamknięciu złoża.

  Rozwój jednego z największych pól gazowych w Europie został wstrzymany w październiku 2023 r., ale 11 odwiertów pozostało aktywnych na wypadek "ostrej zimy" lub z powodu niepewnej sytuacji międzynarodowej związanej z inwazją Rosji na Ukrainę. Decyzja o wstrzymaniu wydobycia gazu ze złoża, które według Bloomberga mogłoby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie UE na gaz, wywołała gorącą debatę w holenderskim społeczeństwie.

  Decyzja o zamknięciu złoża została podjęta ze względu na regularne trzęsienia ziemi w regionie, a produkcja gazu jest uważana za ich przyczynę. W 2013 roku produkcja ze złoża została zwiększona do prawie 54 miliardów metrów sześciennych, chociaż rok wcześniej Groningen zostało dotknięte najsilniejszym trzęsieniem ziemi w historii regionu.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.