• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Wzrost rynku CMTPL o 5% w pierwszym kwartale 2024 r.: co pokazują dane?
  2024-04-19 12:00:57

  W pierwszym kwartale 2024 roku ukraińskie firmy ubezpieczeniowe wykazały znaczny wzrost, zawierając prawie 1,7 mln umów obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, czyli o 5,02% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Zostało to zgłoszone przez Biuro Ubezpieczeń Transportu Samochodowego Ukrainy (MTIBU).

  Zgodnie z informacjami, 74% polis ubezpieczeniowych OC zostało wystawionych w formie elektronicznej, co stanowi ponad 1,2 mln umów ogółem. W okresie styczeń-marzec 2024 r. łączna kwota naliczonych płatności ubezpieczeniowych wyniosła 2,1 mld UAH, czyli o 26,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  Średnia składka ubezpieczeniowa z tytułu umów OC komunikacyjnego wzrosła do 1 262,8 UAH (+20,1% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r.). Oranta Insurance Company zawarła największą liczbę umów ubezpieczenia OC w pierwszym kwartale 2024 roku.

  W pierwszych trzech miesiącach roku TAS, Oranta, Knyazha Vienne Insurance Group, PZU Ukraine i Ukrainian Insurance Group zaspokoiły największą liczbę roszczeń od ofiar wypadków drogowych. Średnie odszkodowanie ubezpieczeniowe z tytułu roszczeń zgłoszonych przez poszkodowanych w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 32 270 UAH, czyli o 11,2% więcej niż w tym samym okresie 2023 roku.

  Warto również zauważyć, że kierowcy coraz częściej korzystają z Europrotokołu przy zgłaszaniu wypadków drogowych. Od początku roku firmy ubezpieczeniowe rozliczyły 13 206 wypadków drogowych i wypłaciły ofiarom 237,8 mln UAH odszkodowania, co wskazuje na 4% wzrost wykorzystania tego narzędzia w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.