• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Tesla zdecydowała się wycofać 3878 pojazdów Cybertruck
  2024-04-22 17:00:53

  Tesla zdecydowała się wycofać 3,878 pojazdów Cybertruck w celu wymiany nakładki na pedał gazu. Według Reuters, inicjatywa ta została podjęta po oświadczeniu amerykańskiej National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

  Głównym powodem wycofania jest wadliwa podkładka pedału gazu, która może stracić swoją funkcjonalność i utknąć w wykończeniu. Może to prowadzić do zablokowania pedału gazu, a tym samym nieoczekiwanego przyspieszenia samochodu, co zwiększa ryzyko wypadku drogowego, jak stwierdzono w komunikacie regulatora.

  Zgodnie z planem działania Tesla bezpłatnie naprawi lub wymieni nakładkę na pedał we wszystkich wycofanych pojazdach. Właściciele pojazdów zostaną o tym poinformowani w czerwcu tego roku, zgodnie z NHTSA.

  Sytuacja ta wymaga natychmiastowej reakcji ze strony właścicieli pojazdów Cybertruck, a także potwierdza znaczenie systematycznych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjatywa Tesli pokazuje odpowiedzialne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa i zaspokojenia potrzeb konsumentów.

  Dla Tesli to wycofanie jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości swoich produktów. Przypomina również o znaczeniu ciągłego monitorowania systemów motoryzacyjnych i podejmowania na czas działań w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.

  Ogólnie rzecz biorąc, wycofanie Cybertruck podkreśla znaczenie okresowych przeglądów technicznych i podejmowania działań zapobiegających zagrożeniom drogowym. Jest to jedyny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu kierowców i pasażerów.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.