• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina przygotowuje plan restrukturyzacji zadłużenia o wartości 20 mld USD: co to oznacza?
  2024-04-23 11:00:05

  Ukraina planuje do końca maja tego roku przesłać międzynarodowym wierzycielom plan restrukturyzacji swojego zadłużenia w wysokości 20 miliardów dolarów. Informację tę podała agencja Reuters, powołując się na własne źródła.

  Dla Ukrainy bardzo ważne jest zawarcie umowy o renegocjacji zadłużenia przed końcem dwuletniego okresu zamrożenia płatności, który ma wygasnąć w sierpniu tego roku. Decyzja ta została podjęta po inwazji Rosji na ten kraj w lutym 2022 r., która miała znaczący wpływ na ukraińską gospodarkę.

  Ukraińska propozycja restrukturyzacji zadłużenia utoruje drogę do formalnych negocjacji, które obejmą dyskusje na temat szczegółów i wymianę poufnych informacji. Ukraiński rząd ma nadzieję osiągnąć porozumienie z wierzycielami nie później niż w czerwcu tego roku.

  Nie jest jednak jeszcze jasne, jakie będą warunki restrukturyzacji, ponieważ kondycja finansowa i perspektywy ukraińskiej gospodarki pozostają niepewne.

  Ukraina musi również rozwiązać kwestię reemisji niespłaconych obligacji przedsiębiorstw państwowych, takich jak Naftogaz i Ukrenergo.

  Większość dwustronnych wierzycieli Ukrainy zawiesiła już wymagania dotyczące spłaty zadłużenia do 2027 r., a analitycy przewidują, że Ukraina może poprosić obligatariuszy o przedłużenie tego terminu, jeśli rząd nie osiągnie porozumienia do lata.

  Wcześniej informowano, że grupa posiadaczy ukraińskich euroobligacji wybrała firmę świadczącą usługi finansowe PJT Partners Inc. na doradcę finansowego przed potencjalną restrukturyzacją zadłużenia. Oficjalne negocjacje mogą rozpocząć się już w tym miesiącu.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.