• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ziemniaki na balkonie: dlaczego eksperci to odradzają
  2024-04-23 17:00:45

  Wielu Ukraińców jest przyzwyczajonych do przechowywania ziemniaków na balkonach, mając nadzieję na skorzystanie z wygody i zaoszczędzenie pieniędzy. Eksperci z branży ziemniaczanej ostrzegają jednak, że takie podejście może prowadzić do dużych strat, ponieważ balkon nie jest idealnym miejscem do przechowywania tego produktu.

  Vitaliy Shmygol, szef sprzedaży w Agro-Oven, wyjaśnia, że producenci ziemniaków będą sprzedawać odmiany odpowiednie do długotrwałego przechowywania natychmiast po zbiorach, ponieważ przechowywanie ziemniaków na balkonie nie jest dobrym pomysłem.

  Ihor Chechitko, dyrektor HZP Ukraine, zwraca uwagę, że balkon nie spełnia dwóch kluczowych warunków dla prawidłowego przechowywania ziemniaków. Po pierwsze, jest tam zbyt ciepło, a po drugie, bezpośrednie światło słoneczne ma negatywny wpływ na produkt, powodując jego zielenienie i niezdatność do spożycia.

  Asystent dyrektora HZP Ukraina ujawnia, że zakup kilku worków ziemniaków na jesień do przechowywania na balkonie może prowadzić do dużych strat, ponieważ część produktu szybko wykiełkuje lub zepsuje się z powodu niewłaściwych warunków przechowywania.

  Według Chechitko, okres przechowywania ziemniaków zależy od długości okresu spoczynku, po którym zaczynają kiełkować. Wybór odmiany o krótkim okresie spoczynku doprowadzi do szybkiego kiełkowania i utraty właściwości konsumenckich produktu.

  Dlatego eksperci odradzają przechowywanie ziemniaków na balkonie, ponieważ może to prowadzić do dużych strat i niedogodności związanych z późniejszym wyrzuceniem produktu.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.