• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • 8 miliardów hrywien na budowę fortyfikacji: decyzja rządu
  2024-04-24 11:00:15

  Podczas posiedzenia rządu, które odbyło się 23 kwietnia, podjęto decyzję o przeznaczeniu z budżetu państwa ponad 8 miliardów hrywien na budowę fortyfikacji. Poinformował o tym premier Ukrainy Denys Szmyhal.

  Według Szmyhala taki krok ma na celu stworzenie niezawodnego wału obronnego, który zapewni skuteczną ochronę wojska i zwiększy możliwości obronne kraju na polu walki.

  „Dzięki redystrybucji wydatków budżetu państwa przeznaczamy dziś na budowę fortyfikacji ponad 8 miliardów hrywien. (…) Naszym zadaniem jest stworzenie niezawodnego wału obronnego, który ochroni naszych żołnierzy i pozwoli naszej armii uzyskać przewagę na na polu bitwy” – podkreślił.

  Warto zaznaczyć, że od początku 2024 roku rząd przeznaczył już prawie 38 miliardów hrywien na wzmocnienie linii obronnych kraju. Dodatkowe środki zostaną także skierowane na zwiększenie zdolności obronnych państwa.

  Priorytetowym zadaniem rządu staje się osiągnięcie stabilności i bezpieczeństwa kraju w obliczu zagrożeń geopolitycznych i militarnych. Inwestycje w fortyfikacje mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obronności i bezpieczeństwa kraju.

  Ponadto taki krok świadczy o odpowiedzialnym podejściu władz do ochrony suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w warunkach zaostrzenia się sytuacji geopolitycznej na arenie światowej.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.