• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina ulepsza ustawodawstwo dotyczące bawełny: jak wpłynie to na produkcję prochu
  2024-04-24 17:00:44

  Rada Najwyższa Ukrainy na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia przyjęła projekt ustawy nr 10427-1 mający na celu zmianę kilku ustaw krajowych dotyczących dystrybucji odmian bawełny na Ukrainie. Stało się to znane z raportu pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Najwyższej ds. Finansów, Polityki Podatkowej i Celnej, deputowanego ludowego z „Holosu” Jarosława Żeleznyaka.

  Według niego złożoność procesów wydawania zezwoleń dotyczących badania, rejestracji państwowej i certyfikacji odmian bawełny uzyskanych nowoczesnymi metodami biotechnologicznymi praktycznie uniemożliwia ich legalny import do celów badawczych i uprawy przemysłowej na Ukrainie.

  Brak wsparcia państwa, niewystarczające wykorzystanie technologii uprawy oraz brak wyselekcjonowanych w kraju odmian bawełny stwarzają szereg problemów dla infrastruktury tekstylnej i krytycznej kraju.

  W tym zakresie projekt ustawy przewiduje uproszczoną procedurę rejestracji państwowej i importu odmian bawełny, w tym genetycznie modyfikowanych, na okres stanu wojennego. Wcześniej rejestracja bawełny niemodyfikowanej trwała od dwóch do trzech lat, a rejestracja bawełny GMO była zakazana.

  Od 2024 r. Państwowy Rejestr odmian roślin nadających się do dystrybucji na Ukrainie zawiera dane tylko dla trzech odmian bawełny.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.