• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • OPEC+ rozważa możliwość dalszego ograniczania wydobycia ropy
  2024-05-03 17:00:59

  Według Reutersa i informacji z trzech źródeł w OPEC+ kraje eksportujące ropę naftową nie rozpoczęły jeszcze formalnych rozmów w sprawie przedłużenia po czerwcu dobrowolnych cięć wydobycia ropy o 2,2 mln baryłek dziennie. Jeżeli jednak popyt nie ulegnie poprawie, można podjąć taki krok.

  OPEC+ dokonał już szeregu cięć wydobycia w 2022 r. ze względu na rosnącą produkcję ropy w USA i innych krajach, a także obawy dotyczące popytu wynikające z wysokich stóp procentowych. Według agencji kolejne negocjacje OPEC+ odbędą się 1 czerwca w Wiedniu w celu ustalenia polityki wydobywczej ropy.

  OPEC+ obniżył dotychczas wydobycie o 5,86 mln baryłek dziennie, co stanowi około 5,7% światowego popytu. Cięcia obejmują 3,66 mln baryłek dziennie od członków OPEC+, które obowiązują do końca 2024 r., oraz 2,2 mln baryłek dziennie dobrowolnych cięć, które wygasają z końcem czerwca.

  Ceny ropy naftowej otrzymały wsparcie w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie, jednak nadal są obciążone obawami o wzrost gospodarczy i wysokie stopy procentowe. W środę cena ropy Brent wyniosła 83,44 dolarów za baryłkę.

  Trzy źródła Reutersa z krajów, które dobrowolnie ograniczyły dostawy ropy, stwierdziły, że prawdopodobne są dalsze cięcia. Jeden z nich zauważył, że obniżka może trwać do końca roku, drugi zaś, że do zmian w polityce OPEC+ potrzebny jest nieoczekiwany wzrost popytu. Dwa inne źródła OPEC+ podały, że formalne rozmowy jeszcze się nie odbyły, a jedno stwierdziło, że OPEC+ nie podjął obecnie decyzji o przedłużeniu cięć.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.