• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Wzrost kredytów dla przedsiębiorców: szczegóły i trendy
  2024-05-23 17:00:45

  Według danych Ministerstwa Finansów, w kwietniu tego roku ukraińskie banki znacznie zwiększyły wolumen kredytów dla przedsiębiorców. W raportowanym miesiącu zawarto 1 130 umów kredytowych na łączną kwotę ponad 4,3 mld UAH, przy czym udział zobowiązań gwarantowanych przez państwo wyniósł 2,4 mld UAH.

  Privatbank pozostaje liderem pod względem liczby kredytów obsługiwanych w ramach gwarancji państwowych, z 12 299 kredytami o wartości 20,4 mld UAH, co stanowi 58% limitu banku na takie gwarancje. Na drugim miejscu znajduje się JSC Oschadbank z 3 012 kredytami o wartości 11,3 mld UAH (90% limitu), a na trzecim Ukrgasbank z 830 kredytami o wartości 9,3 mld UAH (66% limitu).

  Najwięcej kredytów udzielono w następujących regionach Ukrainy: Kijów, obwód dniepropietrowski, obwód lwowski i obwód kijowski.

  Według rodzaju działalności gospodarczej, najwięcej kredytów częściowo zabezpieczonych gwarancjami państwowymi udzielono rolnictwu (4 912 kredytów o wartości 29,1 mld UAH), handlowi hurtowemu i detalicznemu (7 908 kredytów o wartości 16,9 mld UAH), produkcji (2 860 kredytów o wartości 13,4 mld UAH), transportowi i magazynowaniu (1 101 kredytów o wartości 2,3 mld UAH) oraz budownictwu (455 kredytów o wartości 1,4 mld UAH).

  Kroki te świadczą o intensyfikacji akcji kredytowej na Ukrainie i wsparciu różnych sektorów gospodarki poprzez mechanizm gwarancji państwowych, co przyczynia się do wzrostu działalności gospodarczej i przedsiębiorczości w kraju.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.