• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • W Polsce brakuje pracowników do prac sezonowych: wakaty z pensjami do 90 000 UAH
  2024-05-24 11:00:08

  W Polsce rozpoczęło się aktywne poszukiwanie pracowników do pracy sezonowej z wysokimi wynagrodzeniami, które mogą sięgać 5-9 tys. zł miesięcznie (odpowiednio 50-91 tys. hrywien). Jednak w tym roku w kraju brakuje kadr, gdyż Ukraińcy, zwykle wyjeżdżając do takiej pracy, teraz wybierają inne kraje europejskie ze względu na korzystniejsze warunki i otwartość rynków pracy.

  Według Platformy Migracyjnej EWL wynika to z wysokich wynagrodzeń i stabilnego popytu na pracę w sektorze rolniczym i magazynach logistycznych. Główny Urząd Statystyczny Polski opublikował dane, z których wynika, że ​​przeciętne wynagrodzenie w kraju w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 82,4 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

  Marjana Semenyuk, dyrektor ds. rekrutacji w Platformie Migracyjnej EWL, mówi: „Praca sezonowa w Polsce pozwala zarobić nawet do 9 tys. zł. Często jest to praca fizyczna w rolnictwie lub na budowach, gdzie wynagrodzenie uzależnione jest od produktywności i liczby przepracowanych godzin. Te oferty pracy są szczególnie popularne wśród Ukraińców, którzy mają doświadczenie w rolnictwie i mieszkają na wsi”.

  Semenyuk zauważa także, że popularność tych zawodów wynika nie tylko z wysokich zarobków, ale także z możliwości zdobycia cennego doświadczenia i wsparcia ze strony pracodawców w rozwiązywaniu problemów związanych z pobytem i innymi aspektami życia w nowym kraju.

  Jak podaje Platforma Migracyjna, Polska aktywnie oferuje także pracę w magazynach logistycznych, gdzie przy pakowaniu i sortowaniu towarów wymagana jest praca fizyczna, która również wymaga wysiłku fizycznego, ale pozwala na zarobek na poziomie, który przyciąga wielu Ukraińców.

  Zdaniem ekspertów niedobór siły roboczej w Polsce pokazuje, jak ważne jest usprawnienie polityki migracyjnej i zapewnienie atrakcyjnych warunków pracownikom z zagranicy, dla zapewnienia stabilności i rozwoju gospodarki kraju.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.