• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina wprowadza nowe wymogi higieniczne na rynkach rolno-spożywczych: co się zmieni
  2024-06-18 11:00:11

  Od 1 października ukraińskie rynki rolno-spożywcze będą musiały spełniać nowe standardy higieniczne, które zostały zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy. Informację tę podała Państwowa Służba Produkcji i Konsumentów.

  Nowe zasady obejmują rynki rolno-spożywcze, rynki hurtowe produktów rolnych oraz kompleksy rynkowe o dowolnej formie własności i podporządkowania. Ustalają wymagania higieniczne dla terytoriów, pomieszczeń, wyposażenia, wyposażenia handlowego i technologicznego, inwentarza i warunków przechowywania produktów spożywczych i zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

  W szczególności wszyscy operatorzy rynków rolno-spożywczych mają obowiązek posiadania zezwoleń na prowadzenie działalności lub zarejestrowania swoich obiektów zgodnie z Ustawą Ukrainy „O podstawowych zasadach i wymaganiach bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych”.

  Ponadto żaden rynek rolno-spożywczy, który nie posiada akredytowanego laboratorium, nie będzie kwalifikował się do działania. „Operatorzy rynku mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy akredytowanemu laboratorium, w szczególności pomieszczenia usługowe z ogrzewaniem, dostawą energii elektrycznej, wentylacją, zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem wody” – podkreśliła Państwowa Służba Produkcyjno-Konsumencka.

  Nowe standardy regulują szeroki zakres aspektów, w tym ogólne wymagania dotyczące rynków rolno-spożywczych, stan terytoriów, lokali i urządzeń technicznych, a także zasady obrotu produktami spożywczymi i zwierzętami wykorzystywanymi do produkcji żywności. Szczególną uwagę zwraca się także na walkę ze szkodnikami na targowiskach oraz higienę personelu pracującego z produktami spożywczymi.

  Państwowa Służba Produkcyjna i Konsumencka apeluje do podmiotów gospodarczych o przestrzeganie nowych przepisów, co zapewni nie tylko przejrzystość ich działań, ale także sprawi, że sprzedawane produkty spożywcze będą bezpieczniejsze dla konsumentów.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.