• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • BMW zwiększa rentowność
  2023-11-06 18:00:29

  Niemiecki producent samochodów BMW zwiększa rentowność dzięki udanej sprzedaży samochodów całkowicie elektrycznych i droższych modeli. W trzecim kwartale 2023 r. firma osiągnęła wyższą rentowność w swojej podstawowej działalności motoryzacyjnej, co zrobiło wrażenie na analitykach i doprowadziło do wyższych niż oczekiwano kwartalnych przychodów.

  Według agencji Reuters, wzrost cen i udana sprzedaż samochodów elektrycznych doprowadziły do przychodów w wysokości 38,5 mld euro (40,92 mld USD) w trzecim kwartale, co przekroczyło prognozy analityków.

  Pomimo tego sukcesu, zysk netto grupy spadł o 7,7%, ponieważ zeszłoroczny wynik obejmował jednorazowy wzrost spowodowany nabyciem przez BMW pakietu kontrolnego w chińskim joint venture.

  W trzecim kwartale ceny surowców spadły rok do roku, ale wpływ pozycji walutowych i surowcowych na bilans netto wyniósł 200 mln euro.

  Koszty materiałów i logistyki pozostają wysokie, ze znacznym negatywnym wpływem w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. ze względu na wysokie koszty pracy partnerów.

  BMW utrzymało ostrożnie optymistyczne podejście przez cały rok i w sierpniu podniosło swoją prognozę rentowności dla przemysłu motoryzacyjnego.

  Sprzedaż pojazdów całkowicie elektrycznych stanowiła 15,1% całkowitej sprzedaży w trzecim kwartale, przekraczając całoroczny cel BMW na poziomie 15%.

  Modele z wyższego segmentu cenowego, takie jak zaktualizowane BMW X7, a także BMW X5 i BMW X6, również przyczyniły się do pozytywnego trendu sprzedaży.

  Wolne przepływy pieniężne dla branży motoryzacyjnej wyniosły w tym roku 5,7 mld euro, co jest wartością zbliżoną do całorocznej prognozy na poziomie 6 mld euro. BMW nadal bada możliwości rozwoju w segmencie elektrycznym i wyższym segmencie cenowym, co przyczynia się do poprawy wyników finansowych.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.