• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Ukraina straciła prawie 50 miliardów dolarów z powodu nieuregulowanego rynku kryptowalut
  2023-11-09 11:00:00

  Brak regulacji na ukraińskim rynku kryptowalut doprowadził do znacznych strat gospodarczych dla państwa. Według badania przeprowadzonego przez Ukraine Economic Outlook, Ukraina straciła prawie 50 miliardów dolarów z powodu nieuregulowanego sektora kryptowalut, z czego 48,8 miliarda dolarów to PKB, a 4 miliardy dolarów to podatki. Kwota ta oznacza, że państwo straciło odpowiednio 7,0 mld USD i 0,6 mld USD.

  Głównym powodem tych strat jest cień rynku kryptowalut. Sektor kryptowalut na Ukrainie jest znaczący, ale większość z nich działa w cieniu z powodu braku jasnych zasad regulacyjnych i możliwości płacenia podatków według minimalnych stawek.

  Aby wydobyć sektor kryptowalut z cienia, Ukrainie zaleca się wprowadzenie specjalnego systemu podatkowego dla tej branży i wprowadzenie podatków na poziomie 5% dla osób fizycznych i 18% dla firm. Te ostatnie mogłyby również uzyskać dodatkowe korzyści, takie jak system podatkowy Diia.City.

  W badaniu podkreślono, że podatki motywacyjne dla branży kryptowalut pomogą zalegalizować i wyprowadzić ten segment gospodarki z cienia, przyczyniając się do zwiększenia dochodów budżetu państwa i czyniąc Ukrainę bardziej atrakcyjną dla inwestycji zagranicznych.

  Badanie Ukraine Economic Outlook wskazuje na potrzebę stworzenia specjalnego systemu podatkowego dla branży kryptowalut, aby usunąć ten sektor w cień i zwiększyć dochody budżetowe.

  Chainalysis opublikował niedawno swoje coroczne badanie, Cryptocurrency Geography Report. Dokument ten przedstawia Globalny Indeks Adopcji Kryptowalut na 2023 r., w którym Ukraina zajmuje 5. miejsce wśród 155 krajów (w ubiegłym roku - 3.). Liderami indeksu są Indie, Nigeria, Wietnam i Stany Zjednoczone.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.