• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Rząd Ukrainy spodziewa się otrzymać ponad 30 mld USD od partnerów międzynarodowych
  2023-11-13 14:00:24

  W celu zapewnienia stabilności finansowej w przyszłym roku, rząd Ukrainy spodziewa się otrzymać ponad 30 miliardów dolarów od partnerów międzynarodowych na pokrycie deficytu budżetowego. Zostało to ogłoszone przez premiera Denysa Shmyhala podczas posiedzenia rządu.

  Według niego, rząd aktywnie pracuje nad uzyskaniem wsparcia od partnerów w celu codziennego finansowania deficytu budżetowego. Oczekuje się, że kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie wydatków w różnych obszarach i programach mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i ochrony socjalnej.

  "Ukraina spodziewa się otrzymać 5,4 mld dolarów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), 18 mld euro od Unii Europejskiej i ponad 10 mld dolarów od Stanów Zjednoczonych, a także dodatkowe wsparcie finansowe od innych krajów sojuszniczych, takich jak Japonia, Wielka Brytania, Norwegia, Belgia, Szwecja, Portugalia i inne" - powiedział Shmyhal.

  Premier podkreślił również, że przy dużym deficycie budżetowym wynoszącym 1 bln 570 mld UAH, zapewnienie finansowania kluczowych wydatków staje się niezwykle ważnym zadaniem. Premier wyraził jednak wiarę w osiągnięcie pozytywnych wyników w negocjacjach z partnerami międzynarodowymi, podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy to osiągnięto konstruktywne rozwiązanie kwestii budżetowych.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.