• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • NBU planuje zaktualizować projekt monet 1 i 2 hrywny po wojnie
  2023-11-18 12:00:26

  Narodowy Bank Ukrainy (NBU) powróci do kwestii nieudanego projektu monet 1 i 2 hrywny po wojnie. Poinformował o tym Ołeksij Szaban, zastępca prezesa NBU, w wywiadzie dla The Page.

  W 2021 r. NBU rozpoczął przygotowania do zmian w projekcie monet w odpowiedzi na prośby obywateli, ale z powodu wybuchu wojny w lutym 2022 r. proces ten został zawieszony. Oleksiy Shaban zauważył, że gdy sytuacja w kraju ustabilizuje się, kwestia projektu monety zostanie wzięta pod uwagę.

  Według wiceprezesa NBU, aktualizacja wzorów banknotów i monet jest systematycznym procesem dla wszystkich banków centralnych. Zmiany odbywają się średnio co 7-10 lat w celu poprawy bezpieczeństwa gotówki i powinny uwzględniać opinię obywateli.

  NBU nie planuje obecnie żadnych innych znaczących zmian w projekcie hrywny. Oleksiy Shaban zauważył, że nie ma planów emisji wyższych nominałów, w tym tych powyżej 1000 UAH.

  Ostatnio głównym banknotem w obiegu był banknot o nominale 500 hrywien, który stanowi 28% całkowitej liczby banknotów w obiegu. Według Shabana wynika to z wysokiego popytu na gotówkę na początku inwazji, kiedy wiele osób wypłacało swoje oszczędności, a zatem banknot 500 hrywien stał się bardziej popularny.

  Jeśli chodzi o emisję wyższych nominałów, obecnie nie ma takiej potrzeby i NBU nie rozważa takiej możliwości, ponieważ rynek gotówkowy ustabilizował się, a banknoty o nominale 200 UAH wracają do obiegu.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.