• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Prognoza MFW na lata 2024-2025: Poprawa w globalnej gospodarce
  2024-01-31 16:00:44

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zaktualizował swoje prognozy dotyczące globalnego wzrostu gospodarczego, przewidując 3,1% w 2024 r. i 3,2% w 2025 r. Liczby te wzrosły o 0,2 punktu procentowego, odzwierciedlając większą odporność gospodarki amerykańskiej i wsparcie dla działań fiskalnych w Chinach. Liczby te wzrosły o 0,2 punktu w porównaniu z październikowym przeglądem, odzwierciedlając większą odporność gospodarki amerykańskiej i wsparcie dla środków fiskalnych w Chinach.

  Prognoza na lata 2024-25 pozostaje poniżej historycznej średniej (2000-2019) wynoszącej 3,8%. Wynika to z wyższych stóp procentowych w celu walki z inflacją, zmniejszonego wsparcia fiskalnego i niskiego wzrostu wydajności.

  Prognozuje się, że globalna inflacja bazowa spadnie do 5,8% w 2024 roku i 4,4% w 2025 roku. Odzwierciedla to zmianę trendów gospodarczych i stabilny wzrost. Ryzyko inflacyjne i finansowe uważa się za zrównoważone, ale szybka dezinflacja może doprowadzić do złagodzenia warunków finansowych.

  Wysokie ceny surowców i zawirowania geopolityczne mogą skutkować zaostrzeniem warunków monetarnych. Rozczarowanie wzrostem może wynikać z problemów w sektorze nieruchomości w Chinach i innych krajach, gwałtownych podwyżek podatków i cięć wydatków.

  MFW wzywa decydentów do skupienia się na obniżeniu inflacji do poziomu docelowego poprzez zmianę polityki pieniężnej. Zwiększona stabilność amerykańskiej gospodarki i oczekiwany spadek inflacji przyczyniły się do poprawy prognozy.

  MFW poprawił prognozę wzrostu gospodarczego dla dwóch największych gospodarek świata, Stanów Zjednoczonych i Chin, przewidując odpowiednio 2,1% i 4,6% wzrostu w 2024 roku. Liczby te są wyższe niż oczekiwano ze względu na szybki spadek inflacji.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.