• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Charków «Restart»: Inwestycje w park naukowo-przemysłowy
  2023-09-19 11:30:49

  Miasto Charków planuje przyciągnąć inwestycje w celu stworzenia parku przemysłowo-naukowego w ramach projektu Restart. Burmistrz Charkowa Ihor Terekhov mówił o tym w wywiadzie dla RBC-Ukraina w przeddzień forum inwestycyjnego "Restart", które odbędzie się w Kijowie.

  Według Terekhova, projekt zakłada utworzenie parku przemysłowo-naukowego, który będzie łączył laboratoria naukowe, biura, centra fitness, przedszkola itp., koncentrując to wszystko na określonym obszarze.

  Pierwsza taka lokalizacja planowana jest w pobliżu stacji metra Barabashova i rynku. Pomimo faktu, że obszar ten został zniszczony w wyniku ostrzału, władze miasta planują go odnowić i zmodernizować, aby zapewnić miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców.

  Działki zostały już przydzielone pod ten projekt, a miasto rozważa kilka innych lokalizacji dla parków przemysłowych. Jednak bezpieczeństwo lokalizacji w pobliżu Barabaszowa jest omawiane z wojskiem.

  Według burmistrza, zniszczenie obiektów w Charkowie szacuje się na około 9,5 miliarda dolarów, a ani jedno miasto, ani nawet całe państwo nie są w stanie pokryć takich kosztów.

  Terekhov podkreślił, że takie projekty mogą być realizowane tylko we współpracy z międzynarodowymi partnerami, instytucjami i prywatnymi inwestorami. Z kolei władze miasta są zobowiązane do stworzenia przejrzystych warunków i zagwarantowania ochrony inwestycji.

  Burmistrz podkreślił potencjał miasta do rozwoju własnego sektora naukowego, energetycznego i przemysłowego, określając wykorzystanie tego potencjału jako część strategii miasta.

  Charkowskie Forum Inwestycyjne Restart zaplanowano na 19 września. Wydarzenie odbędzie się w Kijowie i przyciągnie zarówno ukraińskich, jak i zagranicznych inwestorów.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.