• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Чи необхідно дитячим таборам (спортивним, туристичним, творчим тощо), які приймають на відпочинок дітей за путівками, утримувати з них туристичний збір?
  2015-09-21 09:56:35

       Статтею 10 Податкового  кодексу України від 2 грудня 2010 року  №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що до  місцевих податків і зборів  належить, зокрема, туристичний збір (далі – збір).

       Відповідно  до п. 10.4 ст. 10 ПКУ місцеві ради  в межах повноважень, визначених  ПКУ, вирішують питання щодо запровадження  збору.

       Згідно з  пп. 12.3.2 п. 12.3 ст. 12 ПКУ при прийнятті  рішення про встановлення збору  обов’язково визначаються об’єкт  оподаткування, платники збору, розмір  ставки, податковий період та  інші обов’язкові елементи, визначені  ст. 7 ПКУ, з дотриманням критеріїв, встановлених ст. 268 р. XII ПКУ. Під  час встановлення збору можуть  передбачатися податкові пільги  та порядок їх застосування (п. 7.2 ст. 7 ПКУ).

       Слід зазначити, що не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати  індивідуальні пільгові ставки  місцевих податків та зборів  для окремих юридичних осіб  та фізичних осіб – підприємців  і фізичних осіб або звільняти  їх від сплати таких податків  та зборів (пп. 12.3.7 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

       Статтею 268 ПКУ  визначено, що платниками збору  є громадяни України, іноземці, а  також особи без громадянства, які прибувають на територію  адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про  встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового  проживання (ночівлі) із зобов’язанням  залишити місце перебування в  зазначений строк.

       Справляння  збору може здійснюватися, згідно  з рішенням сільської, селищної  або міської ради, податковими  агентами:

       а) адміністраціями  готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків  для приїжджих та іншими закладами  готельного типу, санаторно-курортними  закладами;

       б) квартирно-посередницькими  організаціями, які направляють  неорганізованих осіб на поселення  у будинки (квартири), що належать  фізичним особам на праві власності  або на праві користування  за договором найму;

       в) юридичними  особами або фізичними особами  – підприємцями, які уповноважуються  сільською, селищною або міською  радою справляти збір на умовах  договору, укладеного з відповідною  радою.

       Особливістю  справляння збору є зазначення  податковими агентами суми сплаченого  збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання під  час надання послуг, пов’язаних  з тимчасовим проживанням (ночівлею).

       Платниками  збору не можуть бути особи, які, зокрема, прибули за путівками  та курсовками в санаторії  та пансіонати.

       Відповідно  до п. 30.1 ст. 30 ПКУ податкова пільга - передбачене податковим та митним  законодавством звільнення платника  податків від обов’язку щодо  нарахування та сплати податку  та збору, сплата ним податку  та збору в меншому розмірі  за наявності підстав, визначених  п. 30.2 цієї статті.

       Підставами  для надання податкових пільг  є особливості, що характеризують  певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування  або характер та суспільне  значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30 ПКУ).

       Отже, органи  місцевого самоврядування вирішують  питання щодо запровадження туристичного  збору. Під час встановлення туристичного  збору податкові пільги та  порядок їх застосування можуть  передбачатися лише для певної  категорії платників збору. При  цьому, не дозволяється встановлювати  індивідуальні пільгові ставки  по справлянню туристичного збору  для окремих юридичних осіб  та фізичних осіб – підприємців  і фізичних осіб або звільняти  їх від сплати такого збору.

  ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.